http://wtf.hiigara.net/titlegen/  到這來玩吧 

我老公的叫  甜蜜閃光少年

佑佑叫  默默無聞暗黑律師

妹妹叫  超科學電磁妖精 

我居然叫  可能是耳長及肩少女 

最好笑的是我妹    叫  笨蛋十三世 

給她看到包準氣死的   .....  

全站熱搜

triestries 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()